STRIX vám prináša možnosť účinného plánovania riešenia požiadaviek pomocou SCRUM zoznamu. V tomto zozname zoraďujete a rozdeľujete požiadavky projektu pomocou funkcie prenášania požiadaviek pohybom myši (drag & drop) do menších dátumovo ohraničených skupín, tzv. šprintov.

STRIX zároveň umožňuje aj efektívnu kolaboráciu členov riešiteľského tímu a kontrolu riešenia požiadaviek aktuálneho šprintu vďaka Kanban vizualizácii. Kanban je tabuľa, ktorá ukazuje aktuálny stav vybraných požiadaviek a umožňuje riešiteľom sa lepšie zorientovať počas tímovej práce. Kanban rovnako využíva drag & drop presúvanie požiadaviek z jedného stavu do druhého.

Okrem SCRUMu a KANBANu ponúka aj grafické znázornenie priebehu šprintu, rýchlosti riešenia požiadaviek, resp. znižovania počtu nevyriešených požiadaviek v čase a štatistické informácie k projektu.

Ukážky

SCRUM zoznam – úlohy sú zoradené podľa dôležitosti. Jednoduchým posunutím myšou je možné im zmeniť poradie.

scrum zoznam

Grafické zobrazenie priebehu šprintu s počtom úloh už vyriešených voči počtu úloh čakajúcich na vyriešenie.

sprint

Zoznam úloh pre konkrétneho používateľa. Farebné pásiky predstavujú grafické znázornenie stavu úlohy.

zoznam uloh