Konceptuálne sa STRIX skladá z troch úrovní – projektov, kategórií a oblastí.

Projekty môžu predstavovať skutočné projekty, alebo vašich zákazníkov. Do projektov následne prideľujete používateľov s konkrétnymi oprávneniami. 

Každý projekt obsahuje 1 alebo viac kategórií, ktoré zase môžu reprezentovať vaše zmluvné vzťahy so zákazníkmi. Do kategórií zaraďujete členov projektu, určujete im druh práce a nastavujete podporované typy požiadaviek.

Ukážky

Prostredie pre zakladanie nového projektu

novy projekt 

Prostredie pre zakladanie novej kategórie

nova kategoria

Založenie novej oblasti

nova oblast

Založenie nového konta

novy pouzivatel