Práca na úlohách so sebou prináša aj nutnosť jej evidencie. Pri zmene stavu úlohy alebo po jej vypracovaní, systém automaticky ponúka možnosť evidovať odpracovaný čas. Okrem počtu hodín a krátkeho popisu má možnosť si zvoliť aj druh vykonanej práce, napríklad z dôvodu rôznych taríf pre rôzne druhy prác. Evidenciu je možné vytvoriť nie len pre seba, ale aj pre ďalších spolupracovníkov, ktorí sa zúčastnili riešenia úlohy, napríklad porada alebo konzultácia riešenia. Systém sám eviduje odpracovaný čas na úlohe, a to od momentu začatia práce. Výsledný čas sa automaticky násobí nastaviteľnou maržou a zaokrúhľuje sa podľa aktuálnych nastavení. Vypočítanú hodnotu je možné následne upraviť. Evidenčný systém je možné využiť súčasne ako nástroj evidencie dochádzky pracovníkov.

Výkaz prác je dostupný okamžite bez nutnosti vytvárania a čakania na pravidelné zostavy. Dokonalý prehľad o časovej vyťaženosti pracovníkov, rýchlosti ich práce je výborným nástrojom pre definovanie slabých miest v organizácii.

Ukážky

Formulár pre zápis evidencie prác na úlohe

evidencia

História vykazovaného času

evidencia historia

Výkaz evidencie s možnosťou filtrovania viacerých kritérii

vykaz