Strix vám prinášame v responzívnom dizajne, príjemnom a prehľadnom používateľskom rozhraní, s intuitívnym ovládaním bez nutnosti študovania rozsiahlych príručiek a manuálov. Presvedčte sa sami.

Webovú aplikáciu Strix sme pre vás vytvorili ako komplexný systém na správu projektov, zadávanie požiadaviek, sledovanie priebehu ich riešenia a evidenciu vykonanej práce. Aplikácia umožňuje spoluprácu zadávateľov a riešiteľov požiadaviek formou komentárov a vytvárania väzieb medzi požiadavkami

Do systému sme integrovali pokročilé vyhľadávanie s viac ako 20-timi vyhľadávacími kritériami. Vďaka tomu vždy nájdete čo hľadáte

Strix vám navyše poskytne agilnú podporu pri plánovaní pomocou SCRUM zoznamu a vizualizácie stavu požiadaviek v Kanban nástenke.

 

scrum