Riešenie úlohy, to je predovšetkým komunikácia. Priebežné informovanie o priebehu, upresňovanie zadania alebo výsledok riešenia, by sa neobišli bez možnosti zápisu komunikácie alebo užitočných poznámok. Úlohu môže komentovať jej zadávateľ aj riešiteľ pomocou jednoduchého formulára. Privátne komentáre, napríklad určené členom riešiteľského tímu, je možné klientom nezobrazovať.

Ukážky

Zapísanie nového komentára k úlohe

novy komentar

Zobrazenie komentárov k úlohe. Modrou farbou sú zobrazené interné formuláre.

komentare