Otázka na zadávateľa je funkcionalita slúžiaca na riešenie nejasností v zadaní požiadavky. Využíva ju dodávateľ v prípade potreby upresniť zadanie alebo dohodnúť sa na detailoch týkajúcich sa zadania. 

Otázka na zadávateľa je funkcionalita slúžiaca na riešenie nejasností v zadaní požiadavky. Využíva ju dodávateľ v prípade potreby upresniť zadanie alebo dohodnúť sa na detailoch týkajúcich sa zadania.

Príklad: Riešiteľ požiadavky chce začať pracovať na požiadavke. Prečíta si jej zadanie a zistí, že na začatie práce potrebuje viac informácií. V hornej časti okna detailu požiadavky klikne na tlačidlo „Opýtať sa zadávateľa“ a napíše mu komentár s otázkami k zadaniu. Systém požiadavku presmeruje na zadávateľa, ktorý je o tom upovedomený prostredníctvom e-mailu. Úlohou zadávateľa je teraz odpovedať riešiteľovi požiadavky. Zároveň zadávateľ musí požiadavku presmerovať naspäť na riešiteľa, čím ho informuje, že zodpovedal jeho otázky.

Ako odpovedať riešiteľovi:

  1. Zadávateľ úlohy zistí, že mu bola priradená úloha v stave analýza. (Nájde si v e-mailovej schránke upozornenie s predmetom Úloha Vám bola priradená (Analýza) )
  2. Zadávateľ si zobrazí úlohu v aplikácii STRIX.
  3. Zadávateľ si prečíta zadanie úlohy a komentár od riešiteľa, ktorý sa nachádza v spodnej časti okna v sekcii Komentáre.
  4. Zadávateľ klikne na workflow tlačidlo Odpovedať riešiteľovi umiestnené v hornej časti okna.
  5. V plávajúcom okne zadávateľ vyplní text komentára s odpoveďou riešiteľovi a uloží ho.
  6. Systém automaticky zmení stav úlohy a presmeruje úlohu na riešiteľa, ktorému príde e-mailom upozornenie, že zadávateľ zodpovedal jeho otázky

Poznámka: riešiteľ môže text odpovede napísať aj priamo v okne požiadavky v sekcii Komentáre, v tomto prípade už nemusí vypĺňať komentár v plávajúcom okne. Tlačidlo Odpovedať riešiteľovi však stlačiť musí, aby bola úloha systémom vrátená riešiteľovi.

navody odpovedat 8

navody odpovedat 7

navody odpovedat 9

navody odpovedat 10