Strix vďaka oprávneniam ponúka široké možnosti nastavenia formulára na zadávanie požiadaviek pre rôznych používateľov systému.

Môžete si zvoliť komplexné alebo úplne jednoduché formuláre s minimalistickým obsahom.

Pre efektívnu organizáciu sú požiadavky radené do troj-úrovňovej kategorizácie s možnosťou pridávania tagov. Požiadavkám môžete navyše určiť 

  • typ,
  • prioritu,
  • riešiteľa, 
  • stanoviť termín splnenia a pod.

Strix umožňuje automatizovať aj vytváranie požiadaviek – jednotlivé polia formulára môžu byť prednastavené na základe iných, už vyplnených polí, a tak sa zjednoduší celý proces zadávania požiadaviek. Príkladom je automatický výber 3. úrovne kategorizácie na základe výberu 2. úrovne a následne typu úlohy a riešiteľa.

K požiadavkám môžete pridávať prílohy a jednotlivé požiadavky navzájom prepájať formou väzieb.

Samotný popis požiadavky podporuje napríklad aj číslované zoznamy, obrázky, tabuľky, odkazy na webové stránky a iné.

 

nova uloha