Postup na vytvorenie novej požiadavky v aplikácii STRIX:

 1. V ľavej časti menu klikneme na odkaz Nová úloha.
 2. Formulár na zadanie novej požiadavky sa otvorí v novom okne alebo na novej záložke prehliadača.
 3. Vyplníme povinné položky formulára:
  • názov úlohy (názov má dĺžku tri až sto znakov)
  • projekt 
  • kategóriu 
  • oblasť
  • popis
 4. Ak uznáme za potrebné, zmeníme nastavenia nepovinných položiek (napríklad priorita), určíme požiadavke väzbu s inou existujúcou požiadavkou alebo priložíme prílohu.
 5. Uložíme požiadavku pomocou tlačidla Uložiť umiestneného v pravom hornom rohu okna.

 Poznámka: V prípade, že pracujete len na jednom projekte, kategórii alebo oblasti, táto vám bude vo výberovom poli prednastavená automaticky bez možnosti výberu.